Thursday, September 5, 2013

การกลับมาของ Blog

หลังจากที่หายไปจาก Blog ร่วม 3 ปีแล้วสินะที่ไม่ได้ update อะไรกันเลย ก็เพราะมัวแต่วุ่นวายเรื่องเจ้าตัวเล็ก เวลานี่ผ่านไปเร็วจริงๆ ตอนที่เขียน Blog นี้ก็อายุได้ สองขวบครึ่งเข้าไปแล้ว นั่นหมายความว่าไม่ได้เล่นวิทยุเลยมาสามปีครึ่ง จะว่านานก็นาน จะว่าเร็วก็เร็ว

ความจริงช่วงสองสามปีที่หายไป ก็วุ่นวายอยู่กับวิทยุสมัครเล่นอยู่พอสมควร เข้าไปรับหน้าที่หัวเรือใหญ่ในสมาคมฯ ก็ปวดหัวกันไป กว่าจะตั้งหลักได้ก็จะครบ 2 ปีตามวาระกันแล้ว ส่วนปีต่อๆ ก็ดูกันต่อไปว่าใครจะรับไม้ผลัดนี้ไปดูแลกันต่อ

สิ่งที่ได้ทำไปบ้างก็คือส่งการบ้านร่างระเบียบฯ ของกิจการวิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่ ที่ยังไม่ได้ประกาศใช้งานเสียที มีหลายอย่างที่ถูกปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น แต่ก็ยังมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้มา และก็ยังมีอีกมากที่คิดว่ายังไม่เข้าที่เข้าทาง จากนี้ไปก็จะใช้พื้นที่แห่งนี้นำเสนอเรื่องราว รายละเอียด ข้อมูล พร้อมทั้งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการรับฟังความคิดเห็นของร่างที่ว่านี้ก่อนจะนำออกใช้อย่างเป็นทางการ