Saturday, September 7, 2013

หมวด 2 วัตถุประสงค์

หมวด 2
วัตถุประสงค์

เดิมได้ให้ความเห็นไว้ตามด้านล่างนั้น ไม่ทันได้สังเกตุเห็นว่าได้มีการรวมยุบวัตถุประสงค์ 2 ข้อเป็นข้อเดียวกันคือข้อที่ 6

"เพิ่มพูนจำนวนพนักงานวิทยุสมัครเล่นสำรองไว้ใช้ประโยชน์และใช้เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน"

ดังนั้นก็สรุปได้ว่าใจความวัตถุประงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่นยังคงเดิมทั้งหมดไม่เปลี่ยนไปจากเดิม

ขอบคุณ HS3QQQ ที่ช่วยให้ความเห็นมาครับ


ความเห็นเดิม (ยกเลิก)

สำหรับในหมวดนี้ว่ากันด้วยวัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่น ในฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันปี พ.ศ. 2550 นั้นกำหนดไว้ 7 ข้อด้วยกัน แต่สำหรับของใหม่ในร่างนั้นถูกตัดออกไป 1 ข้อทำให้เหลือวัตถุประสงค์อยู่เพียง 6 ประการด้วยกัน สำหรับข้อที่ถูกตัดออกไปนั้นได้แก่

"ใช้เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในยามฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ"

สำหรับเหตุผลว่าทำไมถึงได้ตัดออกไป ด้วยเหตุผลอะไรนั้น ยังไม่ทราบแน่ชัด คงต้องสอบถามว่ามีแนวคิดอย่างไรถึงได้ตัดวัตถุประสงค์ข้อนี้ออกไป

1 comment:

 1. หมวด ๒
  วัตถุประสงค์
  ข้อ ๗ กิจการวิทยุสมัครเล่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ


  (๖) เพิ่มพูนจำนวนพนักงานวิทยุสมัครเล่นสำรองไว้ใช้ประโยชน์และใช้เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน

  ผมเข้าใจว่าเป็นการรวมวัตถุประสงค์ให้กระชับขึ้น

  ReplyDelete